Vil fylle ekstra skoletimer med Newton

Kunnskapsministeren varsler 40 flere timer til naturfag i grunnskolen i statsbudsjettet for 2016. – Det blå Newton-rommet som bedrifter, kommuner og skoler planlegger, oppfyller intensjonen med det økte timetallet, sier prosjektleder Turid Hatling Finne.