«Kommunen og fylkeskommunen som bestiller og medspiller i utvikling av ny teknologi» – Terje Sørvik, fylkesråd Nord-Trøndelag fylkeskommune

«Kommunen og fylkeskommunen som bestiller og medspiller i utvikling av ny teknologi» – Terje Sørvik, fylkesråd Nord-Trøndelag fylkeskommune

Både kommentarfeltet og tilbakeping er stengt.
Prosesskompetanse AS, Fellesbygget, Peter Fjærs Vei 2, 7940 Ottersøy | E-post: post@pkom.no | Telefon: 9797 6065
Bygget på WordPress av Smart Media AS