• Landbruket i Namdalen i 1814 og 2014

  I begynnelsen av april 1814 begynte de avgjørende riksforhandlingene på Eidsvoll., og en måneds tid senere kunne de 112 utsendingene samle seg om den nye grunnlov for riket. Erklæringen om rikets udelelighet svarte nok mer til fellesskap i politisk og nasjonal målsetting enn i fellesskap i livs- og arbeidsvilkår. Slik innleder Fartein Valen Sendstad si […] Les mer.

 • Georg Sverdrup og Lauga

  Georg Sverdrup (1770-1850) var landets første professor i klassiske fag, politiker i tiden rundt 1814, pionér i filologutdanningen i Norge og hovedansvarlig for oppbyggingen av landets første universitetsbibliotek og et eget myntkabinett. Bondesønnen Georg Sverdrup ble født på Lauga i Nærøy kommune 25. april 1770. Han døde 8. desember 1850. Han har satt dype spor […] Les mer.

 • Grunnloven – inspirert av revolusjonære tanker

  Den norske grunnloven av 1814 var radikal for sin tid. Kongen fikk mindre makt enn vanlig var og flere fikk være med å bestemme. Selvsagt var ikke dette noe nordmennene fant på av seg selv. Den norske grunnloven var inspirert av en rekke skrifter, erklæringer og grunnlover rundt om i verden. Noen av de viktigste […] Les mer.

 • Napoleonskrigenes påvirkning på Norge

  Etter revolusjonsårene 1789-94 i Frankrike sikret Napoleon Bonaparte seg makten fra 1799. Han kronte seg selv til keiser i 1804. Stormaktenes (Storbritannia, Østerrike, Russland og Preussen) sine forsøk på å stoppe revolusjonen hadde ført til krig mellom disse landene og Frankrike. Dyktige generaler, ofte menn som steg i gradene pga. egne ferdigheter, og gode soldater […] Les mer.