Plassering av bebyggelse – kartskisser

Skissene viser hvor husene på Sverdrup-gården på Lauga sto for omtrent 200 år siden. På skissene ser vi også dagens bebyggelse, veier og arealbruk. Det virker kanskje rart at det opprinnelige tunet ikke er i bruk i det hele tatt. Det best bevarte området er faktisk hagen. Dette kan ha sammenheng med at gården ble delt mellom to brødre noen år etter at det gikk ut av Sverdrupfamilien. Da kan det være at de delte husene mellom seg og satte dem opp på hver sine tun, gjerne med store endringer. Så mye av bygningsmaterialene som utgjorde bygningene her, kan vi fremdeles se rundt i grenda.

Forslag til situasjonsplan med flyfoto som underlag-001-001