Stor åpenhet for best mulig fiskehelse

Det er tøft å være fisk. Da er det godt å vite at en hel industri jobber tett sammen med myndighetene om god fiskevelferd.

Skrettings fiskehelseseminar AquaHealth 2014 samlet både avlsselskap, smolt- og matfiskprodusenter, fiskehelsetjeneste, legemiddelselskaper, ernæringseksperter og myndigheter til kunnskapsutveksling om fiskehelse. Seminaret på Håholmen 4. og 5. september i Averøy ble svært godt mottatt, og bekreftet at den store åpenheten mellom aktørene i samarbeidet om å sikre best mulig fiskehelse for norsk oppdrettsfisk, skriver Skretting i en pressemelding.

Markedssjef Anders Marthinussen i AquaGen synliggjorde hvor tidlig innsatsen starter:
– God fiskehelse starter med rognleveransen, konkluderer han. Avlsselskapet passerer i år en milliard solgte QTL-rogn. Rogna har bidratt til betydelig reduksjon av IPN hos laks. Marthinussen opplyste at det også jobbes med QTL IPN-rogn for ørret.

Intensiv lusjakt
Skrettings forskningsselskap ARC presenterte også resultater fra sin forskning for å utvikle nye fôrresepter som ivaretar både bærekraft, lønnsomhet for oppdretteren og fiskevelferd. Linda Jensen tar doktorgrad på lakseskinn, og viste hvordan fôret kan styrke skinnhelsen.

Linda Jensen tar doktorgrad på lakseskinn og jobber blant annet med å finne nye fôrløsninger mot lakselus. Foto: Torkil Marsdal Hanssen.

– I et forskningsprosjekt sammen med IRIS i Stavanger ser vi på muligheten for å utvikle et fôr som kan styrke laksen mot lakselus ytterligere. Vi har funnet interessante proteiner som vi jobber videre med, sa Jensen.

Fôr til syk fisk
Allerede er det veldokumentert at Protec har god effekt for skinnhelse ved avlusing. Antivirale komponenter i Protec virker også direkte på smittestoffet fra virus.

– Forsøk har vist at Protec endrer cellemiljøet slik at virus ikke kan dele seg i samme hastighet, og bidrar dermed til å hindre tap ved smitte. Har fisken allerede fått virussykdom som for eksempel PD eller IPN, anbefaler vi fôrtypen React. Den er prosessert på en annen måte, og er enda lettere å fordøye, forklarte veterinær Audhild Blomsø.

AquaHealth-deltakerne fikk også omvisning på verdens største fôrfabrikk, Skretting Averøy.

Artikkelen over er skrevet av vår kommunikatør Torkil Marsdal Hanssen på oppdrag fra Skretting AS. Artikkelen er publisert på Skrettings hjemmesider og gjengitt både av ilaks.no og kyst.no.