Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal

Prosesskompetanse AS etablerer kunnskapssamarbeidet Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal i samarbeid med Totalkompetanse AS og Tom Lysø Foto Media.

Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal ønsker å dekke nåværende og framtidige behov for profesjonelle kunnskapstjenester i ytternamdalsk næringsliv. Gjennom å samle store og små kunnskapsleverandører under felles merkenavn, vil regionens samlede kunnskapsportefølje framstå som tydeligere og gjøre det enklere for bedriftene å finne fram til de fagpersonene de har behov for.

Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal

Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal består av (f.v.) kommunikasjonsrådgiverne Eystein Fiskum Hansvik og Torkil Marsdal Hanssen, utvikler Turid Hatling Finne (alle fra Prosesskompetanse AS), rådgiver Marit Måøy Holm (Totalkompetanse AS) og Tom Lysø (Tom Lysø Foto Media). Foto: Fo2grafen

Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal har i dag felles lokaler i Fellesbygget i Ottersøy, og består av de tre bedriftene Prosesskompetanse AS, Totalkompetanse AS og Tom Lysø Foto Media:

  • Prosesskompetanse AS har i snart 20 år levert strategiske og operasjonelle kommunikasjonstjenester til lokale, regionale og nasjonale kunder.
  • Totalkompetanse AS leverer HR-tjenester.
  • Med variert redaksjonell bakgrunn gjennom tre tiår står erfarne Tom Lysø bak nyetablerte Tom Lysø Foto Media.

Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal er et direkte resultat av et utviklingsprosjekt, initiert av Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal IKS og finansiert av Innovasjon Norge, som ble gjennomført for å finne nye løsninger på rekruttering av spesialister og kunnskapsbedrifter til Ytre Namdal.

– Vi følger langt på vei prosjektets konklusjoner om at spesialister trives best sammen med andre spesialister. Det har vi selv erfart etter samlokaliseringen for en måned siden. Vi åpner gjerne dørene for flere i vårt lille og offensive miljø, sier utvikler Turid Hatling Finne, daglig leder i Prosesskompetanse AS, og legger til:

– Gjennom samarbeidet har vi også etablert et betydelig kunnskapsnettverk, som vi har ambisjoner om å utvikle videre. Den aller viktigste oppgaven for Bedriftsrådgiverne i Ytre Namdal er å tilføre våre kunder den kunnskapen de trenger for å skape lønnsom vekst, sier Hatling Finne.