Daglig leder i Prosesskompetanse AS Turid Hatling Finne samarbeider med administrativ leder Vegard Forbord og produksjonssjef Thomas Aune om kunnskapsleveransen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Vant kontrakt med departementet i internasjonal anbudskonkurranse

Prosesskompetanse AS skal fram til 2020 stå for Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) formidling av informasjon om Interreg-programmene. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med flere norske kommunikasjonsselskaper, og er den største enkeltkontrakten Prosesskompetanse AS har signert.

De neste fem og et halvt årene skal kommunikasjonsselskapet stå for departementets formidling av informasjon om Interreg-programmene, og drifte informasjonsportalen www.interreg.no. Departementet fornyer dermed sin tillit til Prosesskompetanse. Selskapet har nærmere 15 års erfaring fra formidling av kunnskap og resultater fra EU-programmet Interreg.

– Vi er svært tilfredse med at KMD nok en gang velger oss. Dette er den største enkeltavtalen i selskapets historie, og danner et solid fundament for vår virksomhet i årene som kommer, sier daglig leder Turid Hatling Finne.

LITEN BEDRIFT, STORT PROGRAM

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk utjevning over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Programmet ble etablert i 1990 for å styrke naboregioner i EU som var blitt fjerne for hverandre etter 40 år med kald krig. Norge har deltatt siden 1996. I årene fram mot 2020 bidrar EU med 90 milliarder kroner til ulike Interreg-prosjekter, mange av disse med norsk deltakelse. Den norske andelen av det europeiske regionsamarbeidet er på drøyt 100 millioner kroner. Fra kontoret i Ottersøy skal de tre ansatte i Prosesskompetanse bidra til at mulighetene kommer «på radaren» hos kommuner, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, bedrifter og organisasjoner.

– I dag er det ikke lenger en utfordring å jobbe med hele Europa som nedslagsfelt selv med kontor på vakre Namdalskysten, sier Finne.

SMART SAMARBEID

Prosesskompetanse samarbeider med Smart Media når nye interreg.no skal lanseres i løpet av høsten.

– Vi har samarbeidet med Smart Media i en årrekke. Selskapet er en naturlig alliansepartner som sikrer at vi er 100 prosent i samsvar med dagens og morgendagens krav til informasjonsformidling på internett, sier Finne.

SATSER LOKALT OG NASJONALT

Prosesskompetanse AS ble etablert i 1996. I dag leverer selskapet tjenester innen strategisk og operativ kommunikasjonsrådgivning, prosess- og prosjektledelse til et økende antall kunder i hele Norge.

– Foruten inngående kjennskap til norsk og europeisk regionsamarbeid, spisser vi oss mot viktige kystnæringer. Det er gledelig å registrere at både lokale matprodusenter og nasjonale storaktører opplever at våre kommunikasjonstjenester bidrar til utvikling, vekst og verdiskaping. Og det har vi tenkt å levere mer av, avslutter Finne.