Kommuniserer langtidseffekter fra samarbeidsprosjekter

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet skal Prosesskompetanse AS lete etter og formidle langtidseffekter fra internasjonale samarbeidsprosjekter.

Eystein Fiskum Hansvik (til venstre) og Interreg-redaktør Torkil Marsdal Hanssen har innledet høstjakta på gode Interreg-resultater.

Eystein Fiskum Hansvik (til venstre) og Interreg-redaktør Torkil Marsdal Hanssen har innledet høstjakta på gode Interreg-resultater.

– Siden 1996 har norske partnere deltatt i mer enn 1100 spennende samarbeidsprosjekter over hele Europa. Men hva så? Hvordan gikk det etterpå? De historiene skal vi finne fram til og fortelle, sier senior kommunikasjonsrådgiver Torkil Marsdal Hanssen, som er Kommunal- og regionaldepartementets redaktør for det nasjonale nettstedet www.interreg.no.

– Vi er ikke bare på jakt etter konkrete prosjektresultater, men ønsker også å finne fram til positive langtidseffekter, sier Marsdal Hanssen.

Sammen med resten av redaksjonen har han startet letearbeidet blant mer enn 1100 avsluttede prosjekter fra perioden 2001 til 2014. Den norske Interreg-deltakelsen har sannsynligvis bidratt til bedre tjenester og tilbud til befolkningen, til at ny kunnskap er tatt i bruk, til innovasjoner og positive effekter for næringslivet. Like viktig er den positive samfunnsnytten norsk Interreg-deltagelse gir på lang sikt.

– Aktører som møtes gjennom Interreg viderefører ofte relasjonene i nye Interreg-prosjekter, men også på helt andre arenaer. Vi er ganske sikre på at det finnes gode eksempler på at Interreg-deltakelse har gitt oss nye produkter og bedre tjenester, kanskje til og med nye bedrifter, ny kunnskap og ny politikk, sier Marsdal Hanssen.

Interreg.no-redaksjonen appellerer nå til hele den norske Interreg-familien for å få tips til hvor man skal lete. Redaksjonen kan kontaktes på [email protected]