Vil fylle ekstra skoletimer med Newton

Kunnskapsministeren varsler 40 flere timer til naturfag i grunnskolen i statsbudsjettet for 2016. – Det blå Newton-rommet som bedrifter, kommuner og skoler planlegger, oppfyller intensjonen med det økte timetallet, sier prosjektleder Turid Hatling Finne.

Turid Hatling Finne er prosjektleder for Newtonrom i Ytre Namdal.

Turid Hatling Finne er prosjektleder for Newtonrom i Ytre Namdal.

Sammenlignet med andre OECD-land, brukes det færre timer på naturfag på barnetrinnet i Norge. I forbindelse med neste års statsbudsjett, varsler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at timetallet til naturfag skal økes med 40 timer på barnetrinnet. Dette applauderes også av Næringslivets hovedorganisasjon, NHO.

– Tidlig innsats er viktig for å stimulere elevenes interesse for realfagene, sier Are Turmo, direktør for avdeling kompetanse i NHO.

På vegne av ledende bedrifter innen blå sektor i Ytre Namdal og Nyskaping og Utvikling Ytre Namdal, leder Turid Hatling Finne i Prosesskompetanse AS arbeidet med å få etablert et Newtonrom i regionen. Newtonrommet tar utgangspunkt i havet, plante- og dyrelivet og produksjon av oppdrettsfisk. Her skal elevene få eventyrlige oppdrag gjennom lupe og mikroskop, undersøkelser av fisk, praktiske forsøk, lek og robotprogrammering.

– I naturfaget er målet å la elevene prøve seg i praktiske situasjoner gjennom eksperimenter og forsøk. Newtonrommet designes for akkurat dette formålet, og kan gi kommunene i regionen et svært godt innhold i det utvidede naturfaget, mener Turid Hatling Finne.