Bli en del av nyhetsbildet i din bransje

Skreddersydde pressemeldinger gjør deg godt synlig i nyhetsbildet. Våre løsninger gir god uttelling både med tanke på fag, bransje og geografi…

Alle bedrifter bør være synlige der kundene befinner seg. For Moen Marin AS, som en av landets største leverandører av service- og arbeidsbåter til havbruksnæringen, er det derfor aller viktigst å være synlig for oppdretterne:

Prosesskompetanse AS bidrar til at norske oppdrettere ikke kan unngå å registrere leveransene via nyhetsstrømmen i de publikasjoner som oppdretteren allerede frekventerer, som f.eks iLaks.no.

Som kunde hos Moen Marin AS vil du som oftest også se nybåten din presentert i lokalavisa…