Samarbeider for å gi deg økt gjennomslagskraft

Tettere samarbeid mellom Prosesskompetanse AS og Koment AS vil skape nye utviklingsarenaer og større gjennomslagkraft for selskapenes kunder.

1604_PKOM-KOMENT

Styrelederne Torkil Marsdal Hanssen (til venstre) og Bård Jørgen Iversen har pratet sammen, og ser muligheter i tettere samarbeid mellom kommunikasjonsselskapene Prosesskompetanse AS og Koment AS.

Koment AS leverer firmaturer, events, konferansepakker, samt sponsor- og profileringsprodukter til flere av landets største konserner. Fra sitt kontor i Ottersøy leverer Prosesskompetanse AS strategisk innhold til ekstern- og internkommunikasjonen i offentlige og private virksomheter over hele landet.

Nå stiller Koment AS sin event- og profileringsorganisasjon til rådighet for Prosesskompetanse AS. Kommunikasjonsrådgiverne i Ottersøy skal til gjengjeld bistå Koment AS og deres kunder med råd og innhold til arrangementer og øvrige kommunikasjonskanaler.

– Samarbeidet med Koment AS utvider verktøykista vi kan tilby våre kunder, mener styreleder og senior kommunikasjonsrådgiver Torkil Marsdal Hanssen i Prosesskompetanse AS.

– God kommunikasjon er en forutsetning for alle vellykkede utviklingsprosjekter. Vår rolle er å identifisere og skape de endringene som er nødvendig for at kunden når sine mål, sier han.

Det er gjennom utviklingsarenaer hos felles kunder, at de to selskapene har funnet sammen.

– Koment AS leverer opplevelsesbasert kommunikasjon. Alt vi gjør, skal bidra til å skape bevegelse, aller helst føre til en adferdsendring hos målgruppen, sier styreleder Bård Jørgen «Bosse» Iversen, som også leder selskapets velrennomerte event-virksomhet.