I 20 år har vi gjort en forskjell

På denne dag, 13. mai 2016, er det hele 20 år siden Prosesskompetanse AS ble unnfanget.

MMNlogo1999Gårdbruker og mediemann, Jostein Skage, lot seg inspirere og motivere – blant annet fra daværende rådmann i Nærøy, Paul Olav Tanberg – til å ta sitt enkeltpersonforetak Informasjonsutvikling ett steg videre. Dermed så Multimedia Namdal AS dagens lys.

I 1996 hadde de færreste hørt om internettet. Men gründer Skage hadde allerede den gang sterkt fokus på informasjonsteknologien. Som den aller første – kanskje i verden? – tok han i bruk faksmaskina som distribusjonsmedium. I flere år var Fax-Avisas ukentlige nyhetsbulletiner om smarte løsninger og – ikke minst – nyttige virkemidler, kjærkomment lesestoff for næringskonsulenter og utviklere Norge rundt.

Ikke lenge etter, startet selskapet å utvikle informasjonssider for sine kunder på internett. At selskapet ikke hadde fast tilknytning til verdensveven, var ingen hindring! Kundene fant Skage og hans kolleger først og fremst i det offentlige – gjerne i Oslo. I de ti første årene fant Multimedia Namdal AS sine kunder godt utenfor lokalmarkedet. De viktigste var Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Norges forskningsråd, SIVA og en rekke fylkeskommuner. Den dag i dag er både Kommunaldepartementet og Norges forskningsråd på kundelista.

På 2000-tallet ble Multimedia Namdal AS mer synlig også på hjemmebane. Nettstedet kolvereid.no oppsto og selskapet produserte stadig flere lokale nettsider. I 2001 ble landets første nettjournalist, Torkil Marsdal Hanssen, ansatt som kommunikasjonsrådgiver i selskapet. Han ble involvert i stadig flere utviklingsprosjekter, både som prosjektutvikler, søknadsskriver og prosjektleder.

Etter at Marit Dille tok over selskapet i 2008, ble selskapets rolle som utviklingsselskap enda tydeligere. Multimedia Namdal AS skiftet navn til Prosesskompetanse AS, og sto bak både søknad og strategi for det regionale omstillingsprogrammet for matregionen Ytre Namdal. Med til sammen 37 millioner kroner i offentlig finansiering, er det fortsatt den største enkeltprosjektet Prosesskompetanse AS har skaffet finansiering til. Daglig leder Marit Dille ble senere rekruttert til jobben som regional omstillingsleder.

I dag er Prosesskompetanse AS et lite, men velrennomert kommunikasjonsselskap som bistår med strategisk rådgiving og innholdsproduksjon. Kundene spenner fra privatpersoner, prosjektorganisasjoner og interesseorganisasjoner, departementer og Forskningsråd til næringsliv – helt fra lokale småbedrifter til internasjonale milliardkonserner som Skretting.

 

Pkom_shv_crop

 

I jubileumsåret er vi til sammen fire engasjerte, og dyktige mennesker på vårt eget loft i Ottersøy:

Vi trives utmerket godt i samarbeid med portefølje av kunder som ønsker å gjøre en forskjell. Og med vår hjelp, klarer de nettopp dét: Å gjøre en forskjell.