Prosesskompetanse sentral i omstillingen av Ytre Namdal

Resultatene av den regionale omstillingen i Ytre Namdal er betydelige: 30 nye bedrifter, 150-200 nye arbeidsplasser og befolkningsvekst på 4 prosent. Sluttevalueringen peker på at Prosesskompetanse AS har hatt en sentral rolle i regional utvikling i Ytre Namdal helt siden 2008.

tmh_2016_pass

Seniorrådgiver Torkil Marsdal Hanssen i Prosesskompetanse AS har vært med omstillingsprogrammet helt siden søknaden om omstillingsstatus i 2008. Foto: Fo2grafen

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) har evaluert omstillingsprogrammet på oppdrag fra Innovasjon Norge, og peker på Prosesskompetanse AS som en av de mest sentrale konsulentene for både oppstart, gjennomføring og videreføring. Forskerne framhever også Prosesskompetanse AS sin rolle i arbeidet med Strategisk næringsplan:

Utover Innovasjon Norges faste konsulenter, har NYN hatt betydelig samarbeid med konsulenter i Proneo AS fra Verdal, Bedriftskompetanse AS fra Bodø, Namdalshagen AS sin avdeling i Nærøy og ikke minst Prosesskompetanse AS fra Nærøy. Sistnevnte har vært sterkt involvert i omstillingsarbeidet Ytre Namdal, både i forkant – underveis og i etterkant. Virksomheten var sentral i skrivingen av omstillingssøknaden som ble innvilget støtte fra omstillingsprogrammet 2008, ledet forprosjektet i 2009 som la grunnlaget for organiseringen og gjennomføringen av omstillingsprogrammet og har i hele perioden hatt ansvar for nettsider og formidling av NYN-aktiviteter.

Prosesskompetanse var også svært sentrale i arbeidet med Strategisk næringsplan for 2015-2025 i de tre kommunene, samt utarbeiding av årsrapport 2015 og sluttrapport for NYN i sluttfasen og i etterkant av omstillingsprogrammet, sistnevnte i samarbeid med Marit Dille, tidligere leder i omstillingsprogrammet og ansatt i Prosesskompetanse men nå ansatt i Mekon AS. Prosesskompetanse er også leid inn til å bidra med ny strategiplan for NYN, dvs. videreføringen av det felles næringsutviklingsarbeidet.

Har gitt tellende resultater

I 2008 skrev Prosesskompetanse AS omstillingssøknaden på oppdrag fra Nærøy kommune. Det første til at Kommunal- og regionaldepartementet, Nord-Trøndelag fylkeskommune og kommunene Nærøy, Vikna og Leka til sammen satte av 37 millioner kroner til ekstraordinær næringsutvikling i Ytre Namdal i perioden 2010-2016. Nå har Trøndelag forskning- og utvikling AS (TFoU) publisert den offisielle sluttevalueringen av det regionale omstillingsprogrammet:

  • Programmet har bidratt til minst 135 arbeidsplasser. Sannsynligvis er jobbskapingsresultatet på mellom 150 og 200. Totalt har bedriftene som har fått NYN-støtte realisert 228 arbeidsplasser i omstillingsperioden.
  • 30 av omstillingsprosjektene gjelder nyetableringer.
  • Befolkningen i regionen har økt med nærmere 400 personer.

 

Du kan lese mer om omstillingsresultatene og laste ned evalueringsrapporten og omstillingsstyrets sluttrapport fra www.nyn.no.