Blå mat – grønn logistikk 2017

Nord -Trøndelag Havn Rørvik IKS arrangerte 23.-24. mars konferansen Blå mat – grønn logistikk 2017 med mål om å realisere en av landets mest banebrytende godstransportprosjekter. Her kan du laste ned både presentasjoner og film fra konferansen.

Film og presentasjoner fra 23. mars

Opptak del 1
Presentasjoner:
Video, Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Verdens beste sjømatregion i verdens beste sjømatnasjon v/Terje Sørvik, fylkesråd for regional utvikling i Nord-Trøndelag
Video Den stolte namdaling
Havet og kysten skal sikre framtidas velferd v/Terje Aasland, 1. nestleder i Energi- og miljøkomiteen
Derfor er sjøtransport vegen å gå v/Jan Kjetil Paulsen, Bellona

Opptak del 2
Presentasjoner:
Godsoverføring fra veg til sjø og bane – en våt drøm, eller nær virkelighet? v/Geir Berg, Flowchange AS
Lakseeksport fra Midt-Norge til Europa v/Inger Beate Hovi, Transportøkonomisk institutt

Opptak del 3
Presentasjoner:
Stor-Trøndelag – tid for nye varestrømmer? v/Ingvild Kjerkol, stortingsrepresentant for Trøndelag
Havner i bresjen for helhetlige transportløsninger i Midt-Norge v/administrerende direktør Einar Hjorthol, Trondheim Havn IKS

 

Film og presentasjoner 24. mars

Opptak del 4
Presentasjoner:
Sjømateksport på kjøl – et midtnorsk kinderegg v/havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus, Nord-Trøndelag Havn IKS/Kysthavnalliansen
Slik blir insentivordningen Kystverket v/rådgiver Erika Marlen Støylen og rådgiver Sindre Ulstein Lid

Opptak del 5
Presentasjoner:
Presentasjon av et konkret sjøtransportkonsept Carsten Steffansen, Bluewater Shipping
Fisk fra vei til sjø Ivar Ulvan, Egil Ulvan Rederi AS

Opptak del 6
Presentasjoner:
Strategier, mål og insentiver – hvordan funker det i praksis? v/administrerende direktør Siri Hatland i Kystrederiene
Lastebilsjefen spør og realitetsorinterer! v/ Roar Melum, regionsjef Norsk Lastebileier-Forbund

 

Bilder fra konferansen