Slår seg sammen for større slagkraft

Sandnes Transport og Terminal AS kjøper alle aksjer i YN Terminal AS. Målet er å bygge opp en slagkraftig transport-merkevare på Namdalskysten

Avtalen innebærer at Sandnes Transport og Terminal overtar Haugerøy Invests andel i YN-Terminalen AS. Dermed kontrollerer førstnevnte selskap 100 prosent av aksjene i YN-Terminalen.

– De to selskapene fusjonerer 1. januar 2018, bekrefter Roy Vegard Hiller, styreleder i Sandnes Transport og Terminal AS.

Det nye selskapet disponerer til sammen 6300 kvadratmeter lager og fire moderne kaianlegg i Rørvik og Ottersøy – på hver side av det travle Nærøysundet. «Nye» Sandnes transport får 20 ansatte, mens bilparken består av 13 vogntog. I tillegg kommer innleid kapasitet.

Flagger vekstambisjoner
I 2015 overtok YN-Terminalen driften av to havneterminaler i Ottersøy. Året etter tok selskapet over havneterminalen i Rørvik. Sammenslåingen er en logisk forlengelse av selskapenes vekstambisjoner, forklarer Hiller.

– Vår målsetting er å bygge en totalleverandør av logistikkløsninger på land og på sjøen. Det nye selskapet viderefører alle samarbeidsavtaler med logistikkaktører på land og på sjøen, både i og utenfor egen region.

– Vi ser et stort potensial i å videreutvikle fleksible transportløsninger for næringslivet i regionen. Nå får vi utnyttet styrkene både på sjø- og landsida for fullt, sier daglig leder Håvard Sandnes. Han understreker at oppkjøpet også gir gevinster i form av optimalisering av egne anlegg og mannskapsressurser.

Tilbyr «one stop shopping» for havbruksnæringa
Sandnes Transport og Terminal satser blant annet målrettet på å levere effektive og fleksible tjenester til havbruksnæringa.

– Effektiv havbruksdrift handler i stadig større grad om logistikkløsninger. Vi kan tilby en basefunksjon til aktørene i næringa der vi håndterer både transport og oppbevaring av utstyr. En slik løsning vil også komme resten av næringslivet til gode, ettersom det genererer større volum over kaikanten, forklarer Sandnes.

Bidrar til veksten
Ifølge Sandnes og Hiller er satsingen et resultat av den eventyrlige veksten ytterst på Namdalskysten. Regionen preges av stor aktivitet, med kraftig vekst i både innbyggertall og arbeidsplasser.

– Vår satsing er et bidrag til den samlede veksten i regionen. Skal den fortsette, trenger vi gode logistikkløsninger inn og ut av regionen, avslutter Sandnes.