PKOM ønsker bindalingene lykke til i folkeavstemningen

Bindalingene beriker oss allerede i dag. I årene som kommer, kan vi få til enda mye mer. For å få mest ut av framtida, trenger vi ungdommer som vil bo i Bindal også,

PKOM er en av bedriftene som i en betalt annonse i lokalavisene ønsker bindalingene lykke til med folkeavstemning om kommunetilhørighet mandag 26. februar 2018. Vi ser at både Bindal og Leka blir viktige for den framtidige veksten i regionen, og ønsker bindalingene mer enn velkommen inn i den nye storkommunen.

Regionens viktigste konkurransefortrinn er det samlede arealet og folket som bor i regionen vår. Vi håper at politikere, næringsliv og innbyggere – på tvers av interesseområder, parti- og kommunegrenser – kan være enige om at vi må legge til rette for å kunne utnytte de fantastiske ressursene vi har, uansett hvor de geografisk befinner seg.

I de 10.000 årene som har gått siden de første menneskene slo seg ned langs iskanten, har regionens innbyggere livnært seg ved å utnytte de ressursene som naturen byr på – både på land og på sjø. De samme naturressursene gir i dag et konkurransefortrinn, når oljealderen er på hell.

I årene som kommer, vil vi fortelle en historie om pågangsmot og optimisme, kreativitet og innovasjon, bolyst og vekst. Og mens diskusjonen om kommunegrensene er på sitt heteste, er næringslivslederne først og fremst opptatt av én ting:

De unge – morgendagens verdiskapere – må ønske å jobbe og bo her. Uten, er vi ingenting.

Oljeøkonomien blir i løpet av de neste tiårene overkjørt av bioøkonomien, som er definert av høsting og produksjon av fornybarressurser til mat, fôr, kjemikalier, ingredienser, materialer og energi. Det er vi gode på, etter 10.000 år. Og naturressursene finner vi over alt – fra bankene utenfor Vikna, via fjordene og landbruksområdene i Nærøy til skog og kraftressurser innerst i Bindal.

I vårt fremtidsbilde danner naturressursene grunnlaget for verdiskapingen, som de gjør i dag. Og innbyggerne er det viktigste verktøyet for å hente ut og maksimere verdiene. Og fordi naturen byr oss på rike muligheter i hele regionen, trenger vi dyktige, engasjerte verdiskapere både på havet, i fjordene, på åkeren, i skogen. Og ikke bare i dag, men også i morgen.

Derfor skal vi lytte til framtida når vi planlegger, det vil si ungdommene. Vi trenger ungdommer som vil ta over gårdsdrift, melk- og kjøttproduksjon i grendene, vi skal ha røktere til nye settefiskanlegg i Gravvik og på Svaberget og noen som vil utvinne skogressursene der de finnes.

De fleste foretrekker å bo i nærheten av arbeidsplassen. Og for å bo et sted, må en ha lyst til å bo der. Det må ikke være for langt til de tjenestene og tilbudene man ønsker å benytte, så som butikker og fritidsaktiviteter. Og skal du bo et sted over lang tid, trenger du bolyst til to. Minst.

I iveren etter å definere storkommunens tyngdepunkt, må vi ikke glemme at mesteparten av verdiskapingspotensialet ligger utenfor de tettest befolkede områdene. I dag bor også mer enn halvparten av befolkningen utenfor de største sentrumsområdene. Skal vi maksimere det bioøkonomiske verdiskapingspotensialet vårt også på fastlandet, må det bo folk – dyktige og engasjerte folk – i hele regionen.

Vi registrerer med glede at Vikna- og Nærøy-politikerne i Rock City-erklæringen er blitt enige om at både Rørvik og Kolvereid skal utvikles som «attraktive handelssentre, bosteder med urbane kvaliteter, kunnskapsbaserte jobber, regionale funksjoner og nødvendige transportknutepunkt». Avstandene på kartet viser at vi også trenger et sterkt Kolvereid, for å oppnå maksimal utvikling og attraktivitet for de store naturressursene både på fastlandet og i fjordene innafor Nærøysundet.

Bindalingene beriker oss allerede i dag. I årene som kommer, kan vi få til enda mye mer.

Vi ønsker bindalingene lykke til i mandagens folkeavstemning.