NTS Shipping dokumenterte kvalitet på fersk laks fraktet på kjøl til Europa

En av PKOM AS kunder, NTS Shipping AS, gjennomførte nylig en testtur med frysefartøyet MS Nordkinn for å dokumentere at sjøtransport av fersk laks fra Midt-Norge til Europa er kvalitetsmessig forsvarlig. Vi er med på reisen mot mer bærekraftige havnæringer. 

NTS Shipping AS er ett av rederiene som har søkt den statlige tilskuddsordningen for overføring av gods til sjø, med tanke på å opprette en fast sjørute for eksport av fersk sjømat fra Midt-Norge til vårt viktigste laksemarked, Europa. Nylig gjennomførte selskapet en pilotsending med reeferfartøyet MS Nordkinn.

Ivaretar produktkvaliteten
En kjølekontainer med fersk trøndersk laks ble fraktet fra et slakteri i Ytre Namdal og fram til en fiskekjøper i Nederland. NTS-gruppens prosjektleder, Kim Rune Bøe, dokumenterte hele reisen selv og er svært godt fornøyd med resultatene.

  • Til pilotturen ble det benyttet en 40 fots kjølekontainer.
  • Kontainer ble lastet opp med paller med fisk i isfylte isoporkasser hos Nils Williksen AS på Vikna.
  • Samarbeidende transportselskap fraktet kontainer til Kråkøya kysthavn.
  • Kontaineren lastet om bord i MS Nordkinn.
  • Temperatur i kontainer ble avlest jevnlig under hele turen.
  • Dårlig vær over Nordsjøen ga noe redusert fart.
  • Temperatur i kontainer ble senket noe siste timer før ankomst i Nederland, for å forberede bilfrakt uten kjøling.
  • Kontainer losset over på lastebil og tollklarert i Velsen.
  • Samarbeidende transportselskap fraktet kontainer til kunde om lag 1 times kjøring fra havn.
  • Kunde åpnet kontainer og kvalitetssjekket trønderlaksen.

– Til tross for at framføringstiden for fisken på denne testturen var mer enn 40 timer lenger enn det vi planlegger med en direkterute, var kunden strålende fornøyd med lastens beskaffenhet da de åpnet kontaineren. Kvalitetsmålingene understøttet inntrykket, sier Bøe.

Kan spare 40 timer
Testturen fulgte MS Nordkinns oppsatte rute, som inkluderer flere stoppesteder på tur sørover. Dermed tok turen i overkant av 100 timer. NTS Shippings planlagte direkterute vil gjøre unna denne turen på om lag 2,5 døgn.

– Pilotturen gjør oss trygge på at sjøtransport av fersk sjømat fra Midt-Norge til mange av de store laksedestinasjonene i Europa er mulig å gjennomføre med tanke på produktkvalitet, framføringstid, transportkvalitet og -sikkerhet, sier Bøe.

Miljøstiftelsen Bellona tror NTS Shippings vellykkede test kan være starten på en ny æra med bruk av mer miljøvennlige og bærekraftige løsninger for transport av sjømatprodukter til internasjonale markeder.

– Å ta større deler av fiskeeksporten sjøveien til Europa vil være helt nødvendig for å oppnå vekstmålene i sjømatnæringene på en bærekraftig måte med lavest mulig miljø og klimaavtrykk, sier Jan Kjetil Paulsen i Bellona.

Laksepiloten har også utfordret systemene for klarering av verdifulle laster som fraktes over landegrensene. Sjøtransporten vil måtte benytte andre toll- og klareringssteder enn det dagens vegbaserte logistikksystemer benytter.

– Piloten har i så måte gitt oss nyttig kunnskap for å utvikle en effektiv logistikkjede spesialdesignet for «dør-sjø-dør»-transport av norsk laks til Europa. Piloten har samtidig gitt oss erfaringstall på et reelt kostnadsbilde for logistikkjeden, som vi nå kan jobbe ut fra, sier Bøe, og legger til at den internasjonale kunnskapen til salgsavdelingen i Nils Williksen AS har vært viktig i planleggingen av piloten.

Midtnorsk samarbeid
Piloten kom i stand som følge av det bransjeoverskridende midtnorske samarbeidet i Tenketank Midt-Norge Sjø hvor oppdrettsnæring, transportører, havner og fylkeskommuner jobber for å få på plass bærekraftige transportalternativer til dagens laksetrailere.

– Skal laksenæringen velge sjøen framfor landevegen, må sjøtransporten være like konkurransedyktig som lastebilen. Dialogen i Tenketanken har også bidratt til et sterkere fokus på «dør til dør»-transport enn det rederier tradisjonelt har hatt, sier Kim Rune Bøe.