Nyskapende samarbeid

PKOM og T:Lab styrker sine rådgivende tjenester gjennom samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtalen mellom PKOM og T:Lab (tidligere Kunnskapsparken Nord Trøndelag) gjør at begge selskapene utvider sine tjenester. Dette er et ledd i forberedelsene til at den regionale utviklingsplattformen InnovArena åpner på Rørvik høsten 2019.

Koordinerende innsats
Sannsynligheten for at nye og eksisterende bedrifter lykkes, øker vesentlig dersom de får utvikle seg i et innovativt miljø. PKOM har siden 1996 blitt en viktig strategisk samarbeidspartner for utviklingsorienterte bedrifter, og leverer ekte og engasjerende kommunikasjontjenester til stadig flere.

–  Vi vil gjennom samarbeidsavtalen kunne bidra med kommersialiseringskompetanse, spesielt innen tidligfase kapitalinnhenting. Vi har som mål å løfte oppstartsbedrifter til å bli suksessbedrifter, sier daglig leder Håvard Belbo i T:Lab.

Selskapet forvalter blant annet Tidligfasefondet, et investeringsselskap med flere investorer fra oppdrettsmiljøet i Ytre Namdal. T:Lab er også partner til Connect Trøndelag og har spennende relasjoner til Nord universitet, Sintef og NTNU.

Virkningsfulle tiltak
PKOM og T:Lab vil blant annet samarbeide om å utvikle Agri-Tech Nordic til at flere teknologi-gründere med forretningsideer innen havbruk-, jordbruk og skognæringene vokser fram.

– Gjennom felles forståelse av muligheter og utfordringer vil samarbeidet helt klart skape merverdi. T:Lab og PKOM har rådgivere og nettverk som utfyller hverandre, og et tettere samarbeid vil forsterke leveransene til eksisterende og nye kunder, sier daglig leder i PKOM Turid Finne.