Nytt samarbeid styrker Namdalsregionen

PKOM har inngått samarbeidsavtale med Namdalshagen AS.

Både Namdalshagen og PKOM er sentrale utviklingsaktører i Namdalsregionen med god kjennskap til næringslivet. Begge selskapene har kontorlokaler i Namsos og i Ottersøy.

PKOM, som siden 1996 har levert kommunikasjonstjenester til en stadig voksende portefølje, stiller sine tjenester og nettverk til rådighet for å styrke Namdalshagen og deres kunders markedsarbeid.

Namdalshagens løfter frem nyskaping og vekst i næringslivet gjennom bedriftenes deltakelse i næringshageprogrammet, gjennom etablererverksted og traineeprogrammet. Gjennom samarbeidsavtalen får PKOM tilgang til Namdalshagens kompetanse og nettverk innenfor relevante tema, deriblant søknadsskriving.

– Tettere samarbeid mellom selskapene gir merverdi for våre eksisterende og nye kunder, sier daglig leder i PKOM, Turid Finne.

Daglig leder i Namdalshagen, Olav Weglo, er fornøyd med samarbeidsavtalen og understreker at samarbeidsavtalen gir enklere tilgang til viktig kompetanse for bedriftene i regionen.

Fra høsten 2019 styrker både Namdalshagen og PKOM satsingen på klyngearbeid og samarbeid ytterligere: Da flytter begge selskapene virksomheten i Ytre Namdal til InnovArena i Rørvik.

– Gode samarbeidsallianser er en viktig faktor for at Namdalsregionen skal ta en større posisjon i Trøndelag, avslutter Olav Weglo.