Hva i alle dager er BlueRec?

PKOM samarbeider med noen av landets mest ambisiøse blå bedrifter for å vise fram mulighetene på Namdalskysten.

Turid Hatling Finne, daglig leder i PKOM, sørger for at BlueRec-prosjektet setter en tydelig kurs mot 1000 nye arbeidsplasser.

Private og offentlige aktører i Ytre Namdal er allerede godt i gang med arbeidet med å skape hele 1000 nye arbeidsplasser i regionen innen 2025. Den storstilte dugnaden for bærekraftig vekst preger hele regionen, i form av nye arealer for bosetting, næringsutvikling og industri, ny og framtidsretta havneinfrastruktur, bedre offentlige tjenester – og ikke minst; mange flere innbyggere.

Likevel er det fortsatt for få ytternamdalinger i forhold til behovet. Regionens sjømatbedrifter, verft, rederier og serviceselskap, som hvert år skaper milliardverdier i havrommet, skriker etter flere hoder og hender for å dekke behovet for røktere, økonomer, skipsførere, designere, ingeniører, elektrikere, teknikere, renholdere, biologer, matroser og motormekanikere – for å nevne noen av yrkestitlene som har lyse utsikter i det lokale arbeidsmarkedet.

Sammen med ElcomNTS ASA, Moen Marin og Mekon, fire «blå» bedrifter med tydelige vekstambisjoner, jobber PKOM for å synliggjøre mulighetene på kysten. Gjennom omdømmeprosjektet BlueRec skaper vi en arena for å møte dagens og morgendagens arbeidstakere. Vårt mål er å vise fram de beint ut eventyrlige mulighetene 24-timersmennesket har for å jobbe, bo og leve her ute. Det gjør vi best når vi forteller de beste historiene fra våre samarbeidspartnere på en relevant og nyttig måte.

I 2018 knyttet vi kontakt med en rekke ungdommer som ser mulighetene i blå sektor, blant annet gjennom workshops, grillfest, messer og aktiviteter på sosiale medier. Både digitalt og IRL, som det heter, legger vi opp til å snakke med talentene som skal prege utviklinga i Trøndelags næringsregion nummer én.

Torsdag 17. januar markerte oppstarten på et nytt BlueRec-år. Da møtte vi mer enn 2000 talentfulle og engasjerte elever og jobbsøkere på Læringslivets Arena i Namsos. I løpet av året skal vi dessuten besøke skoler, arrangere studenttreff og workshops, bidra til studentoppgaver, og legge til rette for bedriftsbesøk og hospitering i BlueRec-bedriftene. Og, ikke minst, vi skal fortsette å fortelle historien om livet og mulighetene på kysten – lengst nord i Trøndelag.

Slik skriver PKOM framtida. Vi håper at du vil være med å skrive den sammen med oss. BlueRec-historien finner du på Facebook, Snapchat og Instagram.