Kjøp en annonse for hele Norges skyld

PKOM og flere av byråets kunder rykker nå inn tradisjonelle annonser i flere aviser, for å sikre at hele Norge fortsatt skal kunne delta og bli hørt i samfunnsdebatten.

Turid Hatling Finne, daglig leder i det trønderske PR-byrået PKOM, har tatt initiativ til en annonsedugnad for norske medier 

– Aldri er mediene viktigere enn i kriser. Nå er krisen så stor at også mediene får problemer. Det har vi ikke råd til. For hvem er det som da skal få politikere og myndigheter til å lytte til stemmene ute i de norske lokalsamfunnene, spør Finne.

Sammen med flere av sine kunder, har PKOM denne uka kjøpt annonseplass i sin lokalavis med et enkelt og tydelig budskap: «I dag annonserer vi rett og slett fordi vi trenger lokalavisa: Lokalavisa er viktig for en troverdig samfunnsdebatt – og gir vårt lokalsamfunn den stemme vi trenger».  

– Flere av våre kunder rykker nå inn den samme annonsen i sin viktigste avis. Vi inviterer alle som kan til å gjøre det samme, og legger derfor annonsemalen ut til nedlasting på vår hjemmeside, sier Finne.

Gjennom annonsedugnaden ønsker PKOM også å gi kulturminister Abid Raja klar og tydelig beskjed om hvor viktige mediene er for den norske demokratimodellen. «De regionale og lokale mediehusene er viktige for en troverdig samfunnsdebatt for alle – uavhengig av bosted, alder og sosial status», skriver PKOM-partner Arve Løberg i en kronikk gjengitt i en rekke norske medier.  

– Vår annonsedugnad er en klar melding til regjeringen og Abid om å bidra økonomisk til å sikre fortsatt mediemangfoldet – også geografiskDet er ikke bare bedrifter det er snakk omdette er viktige samfunnsinstitusjonerfastslår Finne. 

Annonsemal – fordi vi trenger lokalavisa