PKOM med nytt styre

I forbindelse med at Arve Løberg kom inn som partner i PKOM fra nyttår, har eierne gjort endringer i selskapets styre. Løberg går inn som styreleder i selskapet.

PKOM eies av Turid Hatling Finne, Torkil Marsdal Hanssen og Arve Løberg, med førstnevnte som daglig leder. Som daglig leder legger Hatling Finne fram alle saker for styret og deltar på alle styremøter.

I tillegg til ny styreleder, får PKOM nå to eksterne styremedlemmer. Daglig leder i T:Lab, Håvard Belbo, fortsetter som styremedlem. I tillegg er mangeårig kommunikasjonsrådgiver Kari Anne Susegg Kvarving valgt inn styret. Etter å ha jobbet i NSB, Utdanningsdirektoratet, UDI og Nordre Buskerud politidistrikt vendte Kvarving nesa hjem til Trøndelag, hvor hun nå driver Kvarving Kommunikasjon.

Kari Anne har jobbet med mange ulike aspekter innen kommunikasjon og markedsføring, blant annet strategilegging, sosiale medier, innholdsproduksjon for både digitale og trykte flater, mediehåndtering og krisekommunikasjon.

Kari Anne Susegg Kvarving

Håvard har før han ble daglig leder i T:Lab, jobbet i flere lederposisjoner i NTE og Øverbygg – og før det en periode i konsulentselskapet McKinsey, ved kontoret i Oslo.

– Kommunikasjonsnestor Arve Løberg har lang og bred erfaring fra styrearbeid innen media og andre bransjer, Kari Anne Susegg Kvarving tilfører oss nye impulser og enda mer kommunikasjonsfaglig ballast, mens Håvard Belbo er viktig for vår ambisjon om å skrive framtida for våre kunder, sier Torkil Marsdal Hanssen, PKOMs største eier og styreleder gjennom de siste sju årene.

– Det er bra for PKOM å få eksterne styremedlemmer. Sammen med kompetansen som finnes i selskapet, har vi et godt utgangspunkt til å videreutvikle selskapet som et viktig kommunikasjonsselskap for Trøndelag, sier Arve Løberg.