Infoavdeling

Vi inngår både tidsavgrensede og lange avtaler, og skreddersyr pakker som matcher dine behov.
Vi garanterer alle våre kunder lojalitet.

Prosesskompetanse AS tilbyr små- og mellomstore organisasjoner fulle kommunikasjonsavdelinger. Vi hjelper deg med alt fra visittkort og brevmaler til en alltid oppdatert hjemmeside. Vi gjør din virksomhet attraktiv og interessant på sosiale medier, utformer presentasjoner, dokumenter og markedsmateriell du har behov for – og sørger for at du bruker annonsebudsjettet ditt mest mulig effektivt.