Prosjektledelse

Vi hjelper deg til å nå dine utviklingsmål.

Våre rådgivere har kunnskap og erfaring fra prosjektutvikling og -gjennomføring av prosjekter for næringsliv og offentlige virksomheter, og bidra til måloppnåelse i ditt prosjekt. Vi leverer:

  • Veiledning og bistand ved prosjektetablering, utforming av prosjektplan og søknader
  • Prosessveiledning i forberedelses-, gjennomførings- og sluttfase
  • Prosjektledelse, dokumentasjon og kommunikasjon
  • Kunnskapsnettverk innen forsknings- og utviklingsmiljøer, samt virkemiddelapparat

Vi bistår i alle prosjektfaser, fra forstudie til hovedprosjekt.

Har du behov for hjelp? Kontakt Turid Hatling Finne.