FoU

  • Prosesskompetanse sentral i omstillingen av Ytre Namdal

    Resultatene av den regionale omstillingen i Ytre Namdal er betydelige: 30 nye bedrifter, 150-200 nye arbeidsplasser og befolkningsvekst på 4 prosent. Sluttevalueringen peker på at Prosesskompetanse AS har hatt en sentral rolle i regional utvikling i Ytre Namdal helt siden 2008. Les mer.