Nordic Smart House AS

  • Stor opplevelse i minibolig

    Nylig parkerte Nordic Smart House en av sine miniboliger på havna i Rørvik for visning. PKOM fikk endelig gleden av se konseptet stå ferdig, etter å ha bistått selskapet i utviklingsarbeidet fram mot SINTEF-godkjenning av det innovative og boligsosiale konseptet. Les mer.